Stavba:

Bytový dům s pečovatelskými byty v obci Želeč

Předmětem plnění byla výstavba bytového domu s pečovatelskými byty.

Jednalo se o bývalý areál místního zámku. Pozemek je mírně svažitý k jižní straně se zelení bývalého zámeckého parku. Byla postavena nová třípatrová budova s 21 bytovými jednotkami o výměře do 50m2.

Informace o stavbě:

Místo stavby: Obec Želeč, p.č. 79/1, 82/1, 82/2, 82/4, 82/5, 1619/1, 1619/3, 1633/17, 1678, 1683, 1684, st. 1/2 a 49/1, v k.ú. Želeč, okres Tábor
Investor: Obec Želeč
Zpracovatel projektu: P – atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, 397 01 Jindřichův Hradec
Realizace: 08/20 – 09/22

Spilka a Říha s.r.o.
392 01 Soběslav
P. Bezruče 489/II

IČO: 45021309

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1363/KSCB.