Stavba:

Centrum pro seniory – Tábor

Předmětem plnění byla stavba Centra pro seniory, která zahrnovala zejména demolici stávajících objektů bývalé ZZS, novostavbu domu s pečovatelskou službou, novostavbu domova pro seniory, komunikace, parkoviště a zpevněné plochy, altán, sadové úpravy, oplocení s opěrnou zdí, areálové rozvody splaškové a dešťové kanalizace se vsakovacími objekty, rozvodů vody, tepla a NN, přípojky vodovodu a teplovodu, přeložku dešťové kanalizace, vodovodní řad a veřejné osvětlení.

Informace o stavbě:

Místo stavby: Město Tábor, parc. č. 1198/4, 1198/7, 1198/8, 1198/9, 1198/10, 1198/11, 1198/12, 1198/14, 1198/15, 1198/16, 1198/18, 1198/22 v katastrálním území Tábor, okres Tábor
Investor: Město Tábor
Zpracovatel projektu: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, U Besedy 414/8, 460 02 Liberec 3
Realizace: 11/19 – 05/22

Spilka a Říha s.r.o.
392 01 Soběslav
P. Bezruče 489/II

IČO: 45021309

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1363/KSCB.