Stavba:

Záchrana gotického
hradu Soběslav

Od 1. září 2010 byla uvedena do provozu městská knihovna v nově zrekonstruovaném severním křídle (hradního paláce) městského gotického hradu – jedné z nejvýznamnějších památek v Soběslavi i regionu. Hrad byl vystavěn ve 14. století jako součást městského opevnění a patřil k významným sídlům rodu Rožmberků.

Informace o stavbě:

Místo stavby: Horní příkopy 76, 392 01 Soběslav
Investor: Město Soběslav
Zpracovatel projektu: Ateliér Kročák – architekt, Riegrova 20, 370 01 České Budějovice
Realizace: 07/09 – 10/10
Ocenění: PRESTA jižní Čechy 2008 – 2010,
INSPIRA 2008 – 2010 – Cena hejtmana Jihočeského kraje

Po odstranění dřevěných konstrukcí a střechy v 80. letech 20. století hrad zchátral a většina vnitřních konstrukcí byla zničena. Zůstalo zachováno pouze obvodové zdivo a část sklepních prostor. Záchrana hradu začala v roce 1993 statickým zajištěním zdiva. Pokračovala obnovením krovu a krytiny. Poté byl celý areál hradu převzat městem od okresního úřadu a byly v něm dělány pouze nejnutnější záchranné práce.

V roce 1999 byla vypsána soutěž na využití hradního paláce a v roce 2001 byl vybrán ze čtyř návrhů vítězný od ing. arch. Jaromíra Kročáka, který navrhl vestavbu knihovny. V roce 2008 bylo město úspěšné se získáním finanční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a mohlo být přikročeno k vestavbě knihovny do hradního paláce.

Vycházelo se z myšlenky konvergence původního objektu s novými konstrukcemi tak, aby stávající dochované konstrukce byly zasaženy co nejméně a aby nové funkční celky byly bezkolizní na co nejvyšší technické a estetické úrovni odpovídající nárokům dneška i budoucnosti. Objekt paláce je zachován ve stejném rozsahu a tvaru. Navenek nedoznává změn, interiér budovy navazuje na stávající kamenné zdi a impozantní prostory hradního paláce. Nově je pojednáno pouze západní vstupní průčelí z parku s mini-mální prosklenou hmotou se schodištěm a osobním výtahem. Z vchodové prosklené přístavby hradního paláce je umožněn přístup do nárožní věže Hláska. V patře ve volném prostoru palácového křídla je umístěn prosklený kontejner s vloženým mezipatrem pro městskou knihovnu. Z knihovny je tak umožněno vizuální vnímání celého povrchu vnitřku hradu. Každý návštěvník na první pohled spatří, jak se vrstvily jednotlivé slohy a jakými vývojovými etapami hrad procházel.

Samotná knihovna je dimenzována až na 35 tisíc svazků. Čtenáři mohou využívat také počítače s připojením na internet. Knihovna poskytuje informace o městě a regionu, samozřejmostí je bezbariérový přístup.

Prostory knihovny jsou vhodné i k výstavám a k pořádání společných akcí se školami, zájmovými a společenskými organizacemi, např. besedy, setkání se spisovateli, autorská čtení, prezentace nakladatelství atd. Ve vnitřních prostorách je možno popovídat si s přáteli, začíst se do knihy nebo časopisu. Za příhodného počasí lze také posedět na venkovní terase.

Spilka a Říha s.r.o.
392 01 Soběslav
P. Bezruče 489/II

IČO: 45021309

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1363/KSCB.