Stavba:

Rekonstrukce objektu pro projekt „Modernizace FROV JU“

Objekt (stavba) patří z hlediska účelu mezi školskou stavbu občanské vybavenosti. Funkční využití objektu zůstalo i po rekonstrukci zachováno stávající. Objekt nadále slouží pro výuku a vědeckou činnost Ústavu Akvakultury Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jedná se v podstatě o dislokované pracoviště výše zmíněné fakulty. V objektu jsou umístěny učebny, laboratoře, přípravny a pracovny pedagogů a doktorandů, sklady, hygienické a sociální zázemí pro uživatele, místnosti technického vybavení a potřebné komunikační prostory.

Informace o stavbě:

Místo stavby: objekt Fakulty rybářství a ochrany vod v Husově ulici č.p. 458/102
Investor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zpracovatel projektu: Atelier Dvořák Architekti, Riegrova 2610/6b, 370 01 České Budějovice
Realizace: 08/13 – 07/14

Spilka a Říha s.r.o.
392 01 Soběslav
P. Bezruče 489/II

IČO: 45021309

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1363/KSCB.