Stavba:

JU – Univerzitní
mateřská školka Šípková

Předmětem této veřejné zakázky byly demolice stávajícího rodinného domu a novostavba Univerzitní mateřské školky Šípková. Na podlouhlém pozemku je školka umístěna na západním konci spolu s parkovištěm, na východní straně je zahrada a hřiště.

Informace o stavbě:

Místo stavby: na pozemcích č.parc. 1550/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 1551/2 (orná půda) a části parcel 1550/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1551/1 (zahrada), k.ú. České Budějovice 2
Investor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zpracovatel projektu: Origon spol. s r.o., Baarova 1541/42, 140 00 Praha 4
Realizace: 08/15 – 07/16

Spilka a Říha s.r.o.
392 01 Soběslav
P. Bezruče 489/II

IČO: 45021309

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1363/KSCB.