Stavba:

JU – Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem

Předmětem veřejné zakázky byla novostavba Centra pro handicapované studenty se studentským klubem.

Informace o stavbě:

Místo stavby: Areál Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, stavba na pozemku č.parc. 1299/4, k.ú. České Budějovice 2
Investor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zpracovatel projektu: Atelier Dvořák architekti, Riegrova 2610/6b, 370 01 České Budějovice
Realizace: 08/15 – 07/16
Ocenění: Fasáda roku 2017

Spilka a Říha s.r.o.
392 01 Soběslav
P. Bezruče 489/II

IČO: 45021309

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1363/KSCB.