Stavba:

JU – ZF – Rekonstrukce budovy ZF – pavilon kateder B

Účelem stavebních úprav byla modernizace objektu, který slouží pro výuku na vysokých školách – Zemědělské fakulty. V rámci modernizace byly provedeny drobné dispoziční úpravy spojené zejména s vybudováním výtahu zajišťujícím bezbariérový přístup do nadzemních podlaží objektu a úpravou propojení do objektu z pavilonu A se zdvihacím zařízením (šikmou plošinou) na vyrovnávacím schodišti. Byla provedena nová střecha a opravena fasáda ustoupeného 6.NP.

Informace o stavbě:

Místo stavby: Pavilon B Zemědělské fakulty JU, stavba na č. parc. 1296/8 v k.ú. České Budějovice 2 s číslem popisným 1668
Investor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zpracovatel projektu: Projekční arch. Kancelář spol. s r.o.,  Ing.arch. Steinhauserová, Gorkého 11, Brno
Realizace: 08/15 – 01/17

Ostatní úpravy souvisely s modernizací vybavení prostor, novými povrchovými úpravami podlah, stěn, a stropních konstrukcí – podhledy. V rámci stavebních úprav došlo k výměně většiny technického zařízení – elektroinstalací silnoproudých, slaboproudých, rozvod ZTI , plynu , nevyhovujících nebo nefunkčních zařízení VZT a úprava zařízení ÚT.

Spilka a Říha s.r.o.
392 01 Soběslav
P. Bezruče 489/II

IČO: 45021309

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1363/KSCB.