Stavba:

Rekonstrukce objektu Na Zlaté stoce 3, České Budějovice

Objekt byl tvarově a hmotově zachován, změněná byla pouze část střechy a krov. Tím vzniklo horizontální prosklení podkrovních místností, které dodalo objektu dynamičnost a odlehčení valbové klasické střechy. I při zateplení a výměně všech oken a dveří byl ponechán původní charakter stavby včetně paspart oken, říms a členění fasád vytaženými nárožními a vodorovnými pásy. Přístavba navazující z východní strany je přízemní a pohledově potlačená tak, aby nekonkurovala hlavnímu objektu. Odlehčení přístavby bylo provedeno prosklením celé dvorní fasády přístavby včetně vstupních dveří.

Informace o stavbě:

Místo stavby: Na Zlaté stoce 3, České Budějovice
Investor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zpracovatel projektu: ATELIÉR KROČÁK – ARCHITEKT, Riegrova 20, 370 01 České Budějovice
Realizace: 11/12 – 07/13

Spilka a Říha s.r.o.
392 01 Soběslav
P. Bezruče 489/II

IČO: 45021309

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1363/KSCB.