Stavba:

Společenské centrum soběslavska

Jednalo se o stavební úpravy objektu kina, vestavbu klubovny, zázemí pro účinkující, přístavbu sociálního zázemí, venkovních ploch pro aktivní odpočinek a posezení. Kapacita sálu kina se zmenšila z 350 osob na 92 míst, v kavárně je 40 míst a v klubovně 15 míst.

Informace o stavbě:

Místo stavby: k.ú. Soběslav, parc.č. 886/2
Investor: Město Soběslav
Zpracovatel projektu: Ing. Pantoflíček Miroslav, Polní 806/III, Soběslav 392 01
Realizace: 11/08 – 09/09

Nosnou konstrukci tvoří cihelné zdivo. Objekt je zastřešen sedlovými sbíjenými vazníky. Objekt je využíván pro promítání a videoprojekci. Ostatní prostory slouží pro odpočinek a vyžití návštěvníků. V provozu pracuje šest zaměstnanců (4 v kině a 2 v kavárně). Zázemí zaměstnanců kapacitně odpovídá jejich počtu, rovněž sociální zázemí návštěvníků je dostatečné.

Sklepy jsou rozděleny na plynovou kotelnu, sklady a strojovnu VZT. 1.NP je členěno na zádveří, foyer-kavárnu, kinosál s jevištěm, zázemí pro účinkující, kancelář s pokladnou, klubovnu, šatnu návštěvníků, schody do patra, zázemí návštěvníků, zázemí pracovníků a sklad. Dále jsou zde dvě mobilní venkovní terasy a z jižní strany prostory pro aktivní odpočinek – ping-pong, kuželky a horolezecká stěna.

Pro úklid společných prostor s povrchovou úpravou kobercem je instalován centrální vysavač. Sací agregát je umístěn ve sklepě.

Spilka a Říha s.r.o.
392 01 Soběslav
P. Bezruče 489/II

IČO: 45021309

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1363/KSCB.