Stavba:

KŘP Jčk – FKSP – VZ Kvilda – stavební úpravy, nástavba a přístavba

Jednalo se o dva objekty, které obsahují celkem 14 apartmánů, pohotovostní ubytovnu pro správce, kancelář, dílnu správce, hernu pro děti, společenskou místnost, salonek a další prostory. Celková ubytovací kapacita je 52,5 lůžek.
Byla provedena nástavba a přístavba objektu „A“, oprava krovů, výměna poškozených střešních krytin, zateplení půdních prostor, oprava fasád, seřízení stávajících plastových oken, výměna vnitřních parapetů, výměna žaluzií a výměna stožárů.
Byla provedena oprava 4 stávajících garáží, ve kterých jsou umístěny držáky na kola, elektrické vysoušeče obuvi a dostatečný počet zásuvek pro dobíjení elektrických kol. V garážích jsou osazena nová vrata.
V rámci venkovních úprav byla zřízena nová parkovací místa na celkem 17 stání. Byla provedena oprava oplocení, osazena nová pojízdná brána, nový přístřešek na odpady, zpevněné plochy, veřejné osvětlení, venkovní kanalizace, opraveny opěrné kamenné zdi a vyveden kabel pro případné osazení dobíjecí stanice elektromobilů.

Informace o stavbě:

Místo stavby: Areál objednatele na adrese Kvilda zahrnující objekty s čp. 121 a čp. 168 v obci Kvilda, na pozemcích KN parc.č. 114/1, 182/1, 211, 4/10 a 4/18 v kat. území Kvilda
Investor: Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Zpracovatel projektu: CBN projekt s.r.o. Č. Budějovice
Realizace: 09/20 – 11/21

Spilka a Říha s.r.o.
392 01 Soběslav
P. Bezruče 489/II

IČO: 45021309

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1363/KSCB.