Stavba:

KŘP Jčk – Výstavba objektu multifunkčního výcvikového střediska v areálu ÚZ Lišov – Slabce

Objekt je určen pro nácvik taktických a záchranných technik složek IZS. Skládá se ze tří částí:

Logistická část (zateplená část) – vstupní hala, sociální zařízení a šatny, plynová kotelna, klimatizovaná technologická místnost, vyhodnocovací místnost, včetně technologického prostředí, dále učebny pro cvičící jednotky IZS, skladové prostory pro umístění výcvikových potřeb.

Bytová část – výcvikové vnitřní prostory, simulace různých prostředí zásahu. (byty různých velikostí, vybavené i holobyty s variabilními příčkami, více vstupů do bytu, oboustranné panty, WC, koupelna. Vyrážení dveří a oken, zařízení pro vizuální i audio simulační podněty, zařízení pro vyvolání a odvětrání kouře, kamerový systém, zastínění oken k umožnění výcviku za snížených světelných podmínek, ocelové točivé schodiště atd.

Technicko – lezecká – trenažer pro výcvik výškových a lezeckých prací při zásazích ve ztížených podmínkách (např. v místě působení klimatických či antropogenních mimořádných událostí).

Informace o stavbě:

Místo stavby: Areál objednatele na adrese Lazna 463/29, Lišov – Slabce, a to pozemek KN parc.č. 1650/2 v kat. území Lišov
Investor: Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Zpracovatel projektu: Ing. Arch. Petr Svoboda, Táboritů 44, 779 00 Olomouc
Realizace: 11/19 – 3/21

Spilka a Říha s.r.o.
392 01 Soběslav
P. Bezruče 489/II

IČO: 45021309

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1363/KSCB.