Stavba:

Mateřská škola
Za Lávkami, Dačice

Předmětem veřejné zakázky byla demolice stávajícího objektu mateřské školy a výstavba nové budovy mateřské školy. Jednalo se o dvoupodlažní objekt, ve kterém jsou vytvořeny čtyři samostatné třídy MŠ. Jednotlivá podlaží jsou propojena prostřednictvím dvou jednoramenných schodišť situovaných v západní a východní části budovy. Bezbariérové propojení je zprostředkováno výtahem situovaným v ose hlavního vstupu. Součástí stavby bylo ještě provedení parkoviště, zpevněných ploch, chodníků, oplocení, přípojek, přeložka kanalizačního řadu, úprava zahrady.

Informace o stavbě:

Místo stavby: ulice Za Lávkami, k.ú. Dačice, parc. č. 2713/2, p. č. 2713/3 a p. č. 2713/1
Investor: Město Dačice
Zpracovatel projektu: DELTA projekt s.r.o., Dačice
Realizace: 08/17 – 06/18

Spilka a Říha s.r.o.
392 01 Soběslav
P. Bezruče 489/II

IČO: 45021309

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1363/KSCB.