Stavba:

Rekonstrukce objektu bývalé školy v Horusicích

Rekonstrukcí objektu bývalé školy vznikla jednotřídní mateřská školka až pro 22 dětí.
Ve 2. nadzemním podlaží jsou zřízeny prostory zázemí pro zaměstnance MŠ a prostory zázemí pro osadní výbor obce Horusice.

Informace o stavbě:

Místo stavby: Horusice, k.ú. Horusice, parc.č. parc. č. st.63, 2259/1, 2261/1, 2261/3, 2261/7,  2317
Investor: Město Veselí nad Lužnicí
Zpracovatel projektu: A 3 PROJEKT, s.r.o., J. V. Sládka 699, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Realizace: 08/17 – 07/18

Spilka a Říha s.r.o.
392 01 Soběslav
P. Bezruče 489/II

IČO: 45021309

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1363/KSCB.