Stavba:

Radnice a knihovna Kardašova Řečice

Jedná se o stavbu občanské vybavenosti. Cílem projektu byly stavební úpravy objektu stávající radnice č.p. 64 včetně navazujícího parteru a infrastruktury; hlavní náplň budovy zůstala zachována, jsou zde i nadále kanceláře radnice, knihovna a doplnil se víceúčelový sál v podkroví, nezbytné technické zázemí, hygienické a provozní vybavení.

Informace o stavbě:

Místo stavby: Kardašova Řečice, nám. Jaromíra Hrubého 64
Investor: Město Kardašova Řečice, Nám. Jaromíra Hrubého 64, 378 21
Zpracovatel projektu: ATELIER Žiška, s.r.o., Metodějova 1466/7, 149 00 Praha 4
Realizace: 02/15 – 09/16
Ocenění: Stavba roku 2017

Spilka a Říha s.r.o.
392 01 Soběslav
P. Bezruče 489/II

IČO: 45021309

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1363/KSCB.