Stavba:

Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu Na Šmukýřce 728/18

Rodinný dům byl postavený ve 30.letech 20.století ve funkcionalistickém stylu o jednom podzemním podlaží (sklepy) a o třech nadzemních podlažích s plochými střechami, zděný z pálených cihel. Účelem rekonstrukce včetně přístavby a nástavby bylo vytvořit bydlení pro rodinu investora.

Informace o stavbě:

Místo stavby: ul. Na Šmukýřce, Praha – Košíře, k.ú. Košíře,
parc.č. 891, 892
Investor: Soukromý investor, Praha
Zpracovatel projektu: INEGO Partners s.r.o., Plzeň
Realizace: 05/19 – 05/18

Spilka a Říha s.r.o.
392 01 Soběslav
P. Bezruče 489/II

IČO: 45021309

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1363/KSCB.