Stavba:

Novostavba
RD Zahořany

Předmětem stavby bylo vybudování RD pro bydlení. Umístění a půdorysné řešení rodinného domu vychází z tvaru pozemku, na kterém bude umístěn. Jedná se o mírně svažitý pozemek s přístupovou komunikací na severovýchodní straně. RD je přízemní s obytným podkrovím. Střechy jsou sedlové do L zasazené do centrální stanové střechy. RD má půdorys tvaru L. Objekt je nepodsklepený.

Informace o stavbě:

Místo stavby: k.ú. Zahořany, parc.č.: 1316, 1317
Investor: Soukromý investor, Praha
Zpracovatel projektu: HARTA-PROJEKT, Ing. Dvořáková Taťjana, Suchdolská 7/585, 165 00 Praha 6
Realizace: 09/18 – 08/19

Na pozemku bylo provedeno také odstavné stání (celkem pro 3 osobní vozidla), jímka na odpadní vody, zasakovací objekt na dešťové vody s kumulací, cesta pro pěší od vjezdu k RD, přípojky a oplocení s vjezdovou bránou a brankou.

Spilka a Říha s.r.o.
392 01 Soběslav
P. Bezruče 489/II

IČO: 45021309

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1363/KSCB.