Stavba:

Úpravy centrální části náměstí Republiky v Soběslavi

Náměstí Republiky v Soběslavi bylo revitalizováno v postupných krocích. Bylo potřeba věnovat pozornost několika problematickým oblastem. Především to byla celková technická a estetická úroveň daného veřejného prostoru, dále pak dopravní řešení a systém parkování, revitalizace zeleně, řešení technické infrastruktury, odvodnění, řešení dlažeb a povrchů pojížděných a pochůzích ploch a tím zlepšení mikroklimatu prostoru náměstí, veřejné osvětlení a v neposlední řadě řešení městského mobiliáře a drobné architektury, vodních prvků apod. Stavební úpravy probíhaly v etapách na sebe logicky navazujících a navzájem se doplňujících.

Informace o stavbě:

Místo stavby: na pozemcích a na částech pozemků v k.ú. Soběslav: parc. č. 3904/4, 3905/8, 3913/2, 3983/2, 5
Investor: Město Soběslav
Zpracovatel projektu: Ateliér Kročák – architekt, Riegrova 20, 370 01 České Budějovice
Realizace: 03/18 – 11/18
Ocenění: PRESTA jižní Čechy 2016 – 2018

Spilka a Říha s.r.o.
392 01 Soběslav
P. Bezruče 489/II

IČO: 45021309

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1363/KSCB.