Stavba:

Stavební úpravy čp. 242 v Borovanech

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávajícího objektu, u kterého došlo k výměně okenních a dveřních výplní a kompletnímu zateplení. Stavba je členěna podle podlaží na tři druhy využití.
1.NP občanská vybavenost (posilovna, kuželkářská dráha),
2.NP stávající skladovací prostory
3.NP obytné prostory (8 bytů), kde proběhla nejvýraznější rekonstrukce.
Také se vybudovaly nové parkovací plochy na pozemku, byl vytvořen nový vjezd na pozemek a nové chodníky a umístění lamp veřejného osvětlení.

Informace o stavbě:

Místo stavby: Borovany čp. 242 na pozemku parcelní číslo st. 241 a parc. č. 2106/50, 2106/57 a 5263
Investor: Město Borovany
Zpracovatel projektu: INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, České Budějovice
Realizace: 10/21 – 10/22

Spilka a Říha s.r.o.
392 01 Soběslav
P. Bezruče 489/II

IČO: 45021309

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1363/KSCB.