Stavba:

Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického

Hlavním cílem celého projektu bylo obnovit a rekonstruovat významnou památku a zpřístupnit ji veřejnosti. Dalším cílem bylo vytvoření stálé expozice věnované tématu Třeboňského rybníkářství, které nabídne návštěvníkům informace a dokumenty vztahující se k městu Třeboň.Objekt byl stavebně upraven především z důvodů navrácení historických hodnot.

Informace o stavbě:

Místo stavby: budova č. 89/I, na pozemku 539/1 v k.ú. Třeboň
Investor: Město Třeboň
Zpracovatel projektu: Ateliér Kročák – architekt, Riegrova 20, 370 01 České Budějovice
Realizace: 03/15 – 10/15
Ocenění: PRESTA jižní Čechy 2014 – 2016

Byly provedeny tyto stavební úpravy:

  • Zpřístupněny všechny hlavní části domu veřejnosti
  • Zajištěn bezbariérový přístup do všech místností na různých úrovních určených pro návštěvníky – umístění výtahu do nejméně exponované polohy interiéru
  • Přesunutí podružných provozů do dvorních traktů s menší historickou hodnotou
  • Výměna nebo revitalizace truhlářských a zámečnických výrobků
  • Výměna výplní otvorů s výměnou a doplněním klempířských výrobků
  • Provedení oprav omítek fasád

Spilka a Říha s.r.o.
392 01 Soběslav
P. Bezruče 489/II

IČO: 45021309

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1363/KSCB.