Stavba:

Výstavba mateřské školy v obci Vlastiboř

Jednalo se o výstavbu mateřské školy v obci Vlastiboř. Objekt mateřské školy byl řešen jako jednopodlažní, jednotřídní mateřská škola se zázemím.
V rámci stavby byly řešeny přístupové chodníkové plochy, parkovací plochy u objektu mateřské školy a přípojky inženýrských sítí.

Informace o stavbě:

Místo stavby: Vlastiboř u Soběslavi, okres Tábor, pozemek parc. č. 18, 21/2, 22, 23/1, 23/2, 216, 1655/1 a stavební č. 8.
Investor: Obec Vlastiboř
Zpracovatel projektu: P-atelier JH s. r. o., Nádražní 249/II, Jindřichův Hradec 377 01
Realizace: 06/20 – 06/21

Spilka a Říha s.r.o.
392 01 Soběslav
P. Bezruče 489/II

IČO: 45021309

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1363/KSCB.